Ιδρυτική Διακήρυξη

Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους,

παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους.

καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται·

(Θουκυδίδης, Περικλέους Επιτάφιος)

 

Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο.

Αν χαθεί, εγώ θα φταίω.

 Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα.

(Νίκος Καζαντζάκης)

 

Η ελευθέρα οικονομία δεν ημπορεί να αποκλείσει 

την διεύρυνση του οικονομικού τομέως, τον οποίο ελέγχει το κράτος.

Και ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ημπορεί να βρει την δικαίωσή της 

χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρύτερων λαϊκών τάξεων 

στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. 

Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης 

μαζί και νομεύς της οικονομικής ευημερίας. 

Και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του. 

(Κωνσταντίνος Καραμανλής) 

 

Αποταμίευε όταν η οικονομία είναι ισχυρή

και ξόδευε όταν η οικονομία είναι σε κρίση.

(Τζών Μέυναρντ Κέυνς)

________________________________________________________________________________________________________________

Σήμερα, ως Ελληνίδες και ως Έλληνες πολίτες, 

 

συναισθανόμενοι τις προκλήσεις της εποχής, 

με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη χώρα και τους πολίτες 

και το ηθικό χρέος προς τις επόμενες γενεές των Ελλήνων, 

δηλώνουμε ότι επιθυμούμε και θα προσπαθήσουμε 

να γίνουμε κοινωνοί των ελπίδων και εκφραστές της βούλησης του ελληνικού λαού,

μαζί με τον οποίο, ως συνοδοιπόροι και υποστηρικτές, 

και με κοινό αξιακό οδηγό την Δημοκρατία, την Ισότητα και την Ισονομία, 

συμπορευόμενοι στον δρόμο της ανάτασης της χώρας, της ευημερίας και ασφάλειας 

των πολιτών, της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας, των συμβόλων και της 

Ιστορίας της και της προστασίας του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής της 

κληρονομιάς 

καθώς και της ιδιαίτερης ταυτότητάς της που πρέπει, όλοι μαζί, να υπερασπιστούμε 

εντός της Ευρώπης, 

με στόχο

 

την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, 

το Κράτος Δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη, 

την εφαρμογή των νόμων και την διαφάνεια στον δημόσιο βίο, 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

την ισότητα και προστασία όλων των πολιτών, 

την εξασφάλιση εργασίας, 

την αλληλεγγύη, την ειρήνη και τον διάλογο 

 

ιδρύουμε, 

νέο Πολιτικό Κόμμα, που «υπόσχεται ότι θα υπηρετεί πάντα και μόνο τα αληθινά 

συμφέροντα του Έθνους, που βρίσκονται πέρα και επάνω από τις παραπλανητικές 

ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς», 

που θα υπερασπίζεται τον Άνθρωπο, στο πλαίσιο του κοινωνικού φιλελευθερισμού 

για έναν νέο ουμανισμό απέναντι στον κυνισμό της νεοφιλελεύθερης αντίληψης 

της πολιτικής, 

για μια Ελλάδα ισχυρή, ανεξάρτητη, ισότιμη στην Ευρώπη και στον Κόσμο 

και κύριο παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, 

η οργάνωση και η δράση του οποίου θα εξυπηρετεί απαρέκκλιτα την ελεύθερη

λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και θα υπηρετεί τις προσδοκίες των

Ελληνίδων και των Ελλήνων. 

 

Ιδρύουμε, τη Νέα Ελληνική Ορμή

________________________________________________________________________________________________________________

Υπογράφοντες